Generalforsamling 2018

Til: Medlemmer, interesserede og støtter

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag den 26. marts 2017 klokken 16.00 i maskinhuset på Sygehusvej 4500 Nykøbing Sjælland

Dagsorden ifølge lovene

1)                   Valg af dirigent

2)                   Valg af referent

3)                   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4)                   Regnskab forelægges til godkendelse.

5)                   Forslag til budget for næste år

6)                   Fastsættelse af kontingent

7)                   Eventuelle forslag

8)                   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (3 bestyrelsesmedlemmer er på valg)  Den siddende bestyrelse kommer med oplysninger om der ønskes genvalg

9)                   Valg af revisor og revisorsuppleant

10)                 Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 og 7 skal ved navns underskrift sendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen

Nyhed Godt nytår.

I de nyheder, der bliver vist som opslag på siden her, vil mændene i Mænds Mødesteder kunne lægge store og små nyheder op.

Nogle Mænds Mødesteder har udover deres faste aktiviteter, også enkeltstående aktiviteter som fx bingo spil, foredragsaftener, julefrokost osv.

I Mænds Mødesteder oplever vi også, at både fonde og private organisationer bidrager med økonomiske midler, som kan hjælpe med udgifter til et nyt tag, til udflugter og hjælp til den daglige drift. Disse midler er højt ønsket og vil derfor også kunne lægges op på opslagstavlen som en rigtig god nyhed.