Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS FORUM FOR MÆNDS SUNDHED

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Forum for Mænds Sundhed.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du sender os en mail via kontaktformularen, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne yde den nødvendige service.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse for at kunne besvare din henvendelse.

Forum for Mænds Sundhed indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Udfylder kontaktformular ved henvendelse direkte til Forum for Mænd Sundhed/Mænds Mødesteder

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.mmdanmark.dk er Forum for Mænds Sundhed, V74, Vesterbrogade 74, 4.sal, 1620 København V.

Behandlingsgrundlag og formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger for at kunne respondere på din henvendelse.
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne korrespondere ang. din henvendelse.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse besvare din henvendelse. Du kan til enhver tid skrive til os og bede om at vi sletter dine kontakt. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på at vi kan besvare din henvendelse via skabelonen på hjemmesiden) vil blive slettet 1 år efter du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos one.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.coms datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:
– Google AdWords
– Google Analytics
– rc::a Google
– rc::c Google
– youtube.com
– Cookiebot

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til kontakt@sundmand.dk.