Forside

Velkommen til Mænds Mødesteder Silkeborg.

På siden finder du informationer om, hvem vi er og hvilke aktiviteter, vi går og laver. Her finder du også vores kontaktinformationer om, hvor vi har til huse og hvem du kan kontakte.

I Mænds Mødesteder Silkeborg har vi brug for alle kompetencer, der er med til at styrke vores fællesskab og få sat ting i gang.

Mænds Mødesteder Silkeborg er som alle andre Mænds Mødesteder i Danmark et frirum, hvor vi som mænd kan mødes og lave meningsfulde aktiviteter sammen ‘skulder ved skulder’ og få en god snak over en kop kaffe. Hvis vi ikke har en aktivitet, du finder interessant, har du måske selv gode ideer til noget, du gerne vil lave, så hold dig ikke tilbage – måske der er andre end dig, der vil være med til at igangsætte det.

I Mænds Mødesteder Silkeborg er vi altid parate til at byde en ny mand velkommen i vores fællesskab. Ønsker du at høre mere om, hvad vi laver, så ring eller skriv til en af kontaktpersonerne. Du er også altid velkommen til at komme forbi ved en af aktiviteterne og hilse på – så tag endelig kontakt.

Faste aktiviteter

Faste aktiviteter

  • Mandag Klubmøde kl. 1900-2100 på H.C. Branners Vej 1P, Balle
    Indgang ad bagdøren til højre i bygningen
  • Torsdag kl. 1900-2100 Træværksted i sløjdlokalet på Balleskolen, Balle Kirkevej 120, Balle
    Indgang fra den 'nederste' gård
  • Torsdag 1330-1600 Torsdag i lige uger let gåtur fra P-plads Øst ved Sdr. Ringvej
    Torsdag i ulige uger travetur - mødested m.v. pr. mail