Forside

Vi opdatere ikke mere denne side med aktiviteter.

Gå istedet til vores Facebook side:

facebook.com/groups/mmballerup

På siden her finder du  vores kontaktinformationer om, hvor vi har til huse og hvem du kan kontakte.

I Mænds Mødesteder Ballerup har vi brug for alle kompetencer, som er det, der er med til at styrke vores fællesskab og få sat ting i gang.

Mænds Mødesteder Ballerup er som alle andre Mænds Mødesteder i Danmark et frirum, hvor vi som mænd kan mødes og lave meningsfulde aktiviteter sammen og få en god snak over en kop kaffe, skulder ved skulder. Hvis vi ikke har en aktivitet, du finder interessant, men har du selv gode ideer til noget, du gerne vil lave, så hold dig ikke tilbage – måske der er andre end dig, der vil være med til at igangsætte det.

I Mænds Mødesteder Ballerup er vi altid parate til at byde en ny mand velkommen i vores fællesskab, så ønsker du at høre mere om, hvad vi laver eller komme forbi og hilse på, så tag endelig bare kontakt.

Faste aktiviteter i Ballerup

Faste aktiviteter

  • Vi mødes til fælles madlavning ca. 2 gange om måneden
    for mere information kontakt Mænds Mødesteder Ballerup