Bagom Mænds Mødesteder i Naturen

Historien bag

Projektet Mænds Mødesteder i Naturen blev gennemført i efteråret 2018/foråret 2019 og blev ledet af Forum for Mænds Sundhed med deltagelse af i alt 15 Mænds Mødesteder og lokale naturvejledere rundt om i landet. Projektet blev støttet af Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv, som en del af Friluftsrådets fokus på friluftsliv og aktiviteter i naturen i arbejdet med forebyggelse og sundhed.

Ved projektets afslutning i sommerhalvåret 2019 havde flere end 160 mænd modtaget over 280 timers naturvejledning fordelt på svampejagter, fugle- og fisketure og meget andet. Formålet med projektet var at skabe oplevelsespakker, der kunne inspirere og videreformidle viden om naturen til deltagerne i Mænds Mødesteder. Oplevelsespakkerne bestod dels i at styrke mændenes viden og kompetencer i naturen gennem oplevelser og aktiviteter sammen med en naturvejleder og dels ved, at Mænds Mødesteder i projektet fik en grejkasse med udstyr til friluftsliv, så de også fremadrettet kan lave aktiviteter sammen i naturen.

Aktivitetsdelen af projektet blev udført i samarbejde med lokale naturvejledere. Konkret tilbød projektet hvert af de deltagende Mænds Mødesteder 20 timers naturvejledning i løbet af foråret og sommeren 2019 for at give mændene ny viden, nye kompetencer og ny inspiration til at bruge naturen mere aktivt – både i deres fællesskab i Mænds Mødesteder og privat.

De deltagende i Mænds Mødesteder i Naturen sammensatte grejkasserne med sparring fra naturvejlederne og projektlederen, der var uddannet friluftsinstruktør. Formålet med grejkasserne var at understøtte de aktiviteter og ture, som mændene gennemførte sammen med de lokale naturvejledere. Samtidig gjorde grejkasserne det muligt for mændene selv at gentage de ture eller aktiviteter, som naturvejlederne havde præsenteret for dem i projektperioden.

Læs hele Evalueringsrapporten HER

Evalueringsrapport til Friluftsrådet

I alt deltog 168 deltagere i alderen 38-84 år i evalueringen om deres erfaring med naturen før projektet startede. Her viste det sig, at:

 • 50 % af mændene vurderede, at de ikke kom nok ud i naturen før projektet
 • 100 % af mændene var enige om, at naturen gjorde dem i bedre humør, fik dem til at føle sig sundere og gav dem mere energi
 • 50 % af mændene svarede, at de havde gennemsnitlig viden om naturen og yderligere 30 % svarede, at de vidste en del om naturen

Efter projektets afslutning svarede:

 • 100 % af mændene, at de har lært noget nyt om naturen
 • 70 % af mændene, at de har haft flere aktiviteter i naturen i løbet af projektet, end de har haft normalt i deres Mænds Mødesteder, og, at de samtidig også har været mere aktive, end de plejer
 • 100 % af mændene, at de helt bestemt vil eller kunne godt tænke sig at gentage turene eller lave nye ture på baggrund af projektet
 • 70 % af mændene, at de har haft flere aktiviteter i naturen end de plejer at have i deres gruppe
 • 70 % af mændene, at de har været mere fysisk aktive end de plejer til deres møder
 • 60 % af mændene, at de godt kunne tænke sig at opstarte andre samarbejder med andre naturforeninger

Du kan læse mere om evalueringen af projektet her *Under udvikling*.
Du kan også læse uddrag af mændenes og naturvejledernes fortællinger om projektet her.

Information til kommuner

Kasper Ginnerup Knudsen fra Silkeborg Kommune er en af de fagprofessionelle i projektet, der har arbejdet strategisk med at skabe større lighed i sundhed. Det har de blandt andet gjort ved at spille en aktiv rolle i deres lokale Mænds Mødesteder.

Han har fem gode råd til kommuner, der vil udforme et lignende tilbud:

 • Lad tilbuddet være målrettet mænd – fx som en del af jeres lokale Mænds Mødesteder (hvis I endnu ikke har oprettet et Mænds Mødesteder, så kig her for vejledning)
 • Rådgiv eller støt mændene i muligheder for økonomisk støtte til indkøb af grej eller naturvejledning
 • Giv mændene medansvar i tilbuddet – fx i indkøb af grej, fokus for naturvejledningen eller andet
 • Husk tålmodigheden – det tager tid at rekruttere og engagere større grupper
 • Få fat i nøglepersoner i lokalområdet, der kan understøtte rekrutteringen og tilknytningen af deltagere

Mænds Mødesteder i Naturen har været i Aalborg, Greve, Herredsvang, Frederiksberg, Odsherred, Esbjerg, Silkeborg, Ringsted, Brøndby, Stevns, Billund, Randers, Sønderborg og Egedal. Hvis du har spørgsmål til de forskellige Mænds Mødesteder omkring deres deltagelse i projektet, så kan du finde kontaktinformanten her.

Forskning om mænds sundhed

I 2017 blev mænd i alderen 60+ spurgt om deres friluftsliv. I undersøgelsen kom det frem, at aktiviteter i naturen har den effekt, at:

 • 74 % oplever en positiv effekt på deres livskvalitet
 • 79 % oplever en positiv effekt på deres psykiske velvære og humør
 • 77 % oplever en positiv effekt på deres fysiske form og helbreds
 • 45 % oplever positiv effekt på deres sociale liv

Kilde: 1323 mænd i alderen 60+ er blevet spurgt i undersøgelsen Danskernes Friluftsliv 2017, Friluftsrådet

Samtidig undersøgte Forum for Mænds Sundhed i 2015-2016 danske mænds fællesskaber og trivsel. Det viste sig, at mange mænd ønsker at gøre noget ved deres sundhed – og at de vil gøre noget ved deres helbred og sundhed i fællesskab med andre. Ca. 60 % af mændene synes, at det er lettere at dyrke motion sammen med andre, og over en tredjedel svarer, at de synes det er lettere at spise sundere i fællesskab med andre. Der er altså rigtig gode grunde i arbejdet med mænds sundhed til at understøtte og facilitere, at mænd har et fællesskab at være en del af.

Hvis du ønsker mere information om, hvordan du som kommune kan arbejde med mænds sundhed, så kan du tage kontakt til Kommuneforum for Mænds Sundhed her.