Generalforsamling 2018

Til: Medlemmer, interesserede og støtter

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag den 26. marts 2017 klokken 16.00 i maskinhuset på Sygehusvej 4500 Nykøbing Sjælland

Dagsorden ifølge lovene

1)                   Valg af dirigent

2)                   Valg af referent

3)                   Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4)                   Regnskab forelægges til godkendelse.

5)                   Forslag til budget for næste år

6)                   Fastsættelse af kontingent

7)                   Eventuelle forslag

8)                   Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter (3 bestyrelsesmedlemmer er på valg)  Den siddende bestyrelse kommer med oplysninger om der ønskes genvalg

9)                   Valg af revisor og revisorsuppleant

10)                 Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 og 7 skal ved navns underskrift sendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen