Holbæk

På siden finder du informationer om, hvem vi er og hvilke aktiviteter, vi går og laver. Her finder du også vores kontaktinformationer om, hvor vi har til huse og hvem du kan kontakte.

I Mænds Mødesteder Holbæk har vi brug for alle kompetencer, der er med til at styrke vores fællesskab og få sat ting i gang.

Mænds Mødesteder Holbæk er som alle andre Mænds Mødesteder i Danmark et frirum, hvor vi som mænd kan mødes og lave meningsfulde aktiviteter sammen ‘skulder ved skulder’ og få en god snak over en kop kaffe.

Hvis vi ikke har en aktivitet, du finder interessant, har du måske selv gode ideer til noget, du gerne vil lave, så hold dig ikke tilbage – måske der er andre end dig, der vil være med til at igangsætte det. I Mænds Mødesteder Holbæk har vi et ekstra fokus på naturen og ønsker at lave mange aktiviteter i naturen.

I Mænds Mødesteder Holbæk er vi altid parate til at byde en ny mand velkommen i vores fællesskab. Ønsker du at høre mere om, hvad vi laver, så ring eller skriv til os. Du er også altid velkommen til at komme forbi ved en af aktiviteterne og hilse på – så tag endelig kontakt.

Vi mangler vores eget mødested men mødes indtil videre mandage 10-12 i Holbæks Grønne lunge på Ladegårdsalleen. Kom og få en kop kaffe sammen med os. Har du lyst til at tegne kan du tage din tegneblok og en blyant med.

Onsdage mødes vi 14-16 til forskellige aktiviteter, som regel ud af huset. Se aktivitetsplanen.

Jo flere vi er, jo stærkere står vi, så hvis du vil støtte os, ser vi dig gerne som medlem.

Kontingentet som blev vedtaget på generalforsamlingen for 2021 udgør 150 kr.

Betaling kan ske til foreningens konto: Reg. nr.  5373 Konto nr. 0242975 eller direkte til kassereren, når vi mødes.

På betalingsmeddelelsen skal anføres navn samt fødselsdato.

Fx: Find Vej, 101150

Du kan kontakte os her: mmholb@gmail.com

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/216363849528323, for medlemmer og inviterede

Facebookside: https://www.facebook.com/MMHolbaek