Holbæk

På siden finder du informationer om, hvem vi er og hvilke aktiviteter, vi går og laver. Her finder du også vores kontaktinformationer om, hvor vi har til huse og hvem du kan kontakte.

I Mænds Mødesteder Holbæk har vi brug for alle kompetencer, der er med til at styrke vores fællesskab og få sat ting i gang.

Mænds Mødesteder Holbæk er som alle andre Mænds Mødesteder i Danmark et frirum, hvor vi som mænd kan mødes og lave meningsfulde aktiviteter sammen ‘skulder ved skulder’ og få en god snak over en kop kaffe.

Hvis vi ikke har en aktivitet, du finder interessant, har du måske selv gode ideer til noget, du gerne vil lave, så hold dig ikke tilbage – måske der er andre end dig, der vil være med til at igangsætte det. I Mænds Mødesteder Holbæk har vi et ekstra fokus på naturen og ønsker at lave mange aktiviteter i naturen.

I Mænds Mødesteder Holbæk er vi altid parate til at byde en ny mand velkommen i vores fællesskab. Ønsker du at høre mere om, hvad vi laver, så ring eller skriv til os. Du er også altid velkommen til at komme forbi ved en af aktiviteterne og hilse på – så tag endelig kontakt.

Vi mødes mandage 14-16  på Værftet, havnevej 7, bag havnecafeen. Der er åbent fra kl. 13.

Onsdage mødes vi 14-16 til forskellige aktiviteter, som regel ud af huset. Se aktivitetskalenderen på Facebook. Der er åbent på Værftet fra kl. 13 for de, der ønsker det.

Fredage mødes vi 10-12 til en kop kaffe. Ligeledes på Værftet

Jo flere vi er, jo stærkere står vi, så hvis du vil støtte os, ser vi dig gerne som medlem.

Kontingentet som blev vedtaget på generalforsamlingen for 2023 udgør 250 kr. for 2024.

Betaling kan ske til foreningens konto: Reg. nr.  5373 Konto nr. 0242975 eller direkte til kassereren, når vi mødes.

På betalingsmeddelelsen skal anføres navn samt fødselsdato.

Fx: Find Vej, 101150

Du kan kontakte os her: mmholb@gmail.com

Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/216363849528323, for medlemmer og inviterede

Facebookside: https://www.facebook.com/MMHolbaek