Generalforsamling

 

     Mænds Mødesteder Haslev

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. april 2023, kl. 19.00

I lokalet ”Novellen” under Haslev bibliotek

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 5. april. Forslagene skal stiles til formand, holm@recop.dk eller sekretær suadicani@haslevnet.dk

Bestyrelsen er klar til at fortsætte.

Dagsorden vil blive sendt ud efter den 5. april, men ligger fremme i huset Houmannsvej 3, efter den 20. marts: Indkomne forslag vil blive udsendt på e-mail sammen med dagsordenen.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Holm Jensen.

 Formand.