3D printer

(Kommer i gang senere på året.)
Kom og se vores 3D printer alle er velkomne. Man kan printe mange ting i plastic fx til modeller, reservedele, skilte, næsten alt er muligt. Demonstreres efter aftale. 

Fuglehuse

Kom og lav et fuglehus, fuglene har snart behov for det.
Vi tilbyder alle mænd at komme dag eller aften i åbningstiderne, og lave et fuglehus. Det er gratis frem til den 2.april.
Materialer kan medbringes eller købes på stedet.

Aftenåbent

Aftenåbent
Med start den 27. februar har vi åbent onsdag og torsdag kl. 18.30 til senest 21.30 efter behov.
Det er en forsøgsperiode, som går til den 2. april inkl.
Det er gratis at komme hos os i denne periode, og alle mænd over 18 er velkomne. Det er dog nødvendigt at alle der vil arbejde på værkstedet har en privat ulykkesforsikring. Der vil være en tovholder tilstede. Materialer medbringes eller købes på stedet. Vi holder åbent for den gruppe mænd, der ikke kan komme i vor daglige åbningstid fx pga. arbejde.

Kortspil

Så er der mulighed for at benytte ”Mænds Mødesteder Haslev” til kortspil.
Vi efterlyser medlemmer til at spille kort en dag eller to om ugen.
Er du interesseret så kontakt Günter på tlf. 22 34 97 43

Behandling af persondata i foreningen Mænds Mødesteder Haslev

Haslev d.03-02-2019.

Foreningen Mænds Mødesteder Haslev – fremover forkortet til MMH – har på generalforsamling xx.xx.2019 vedtaget følgende regler for behandling af persondata, således at foreningens persondatabehandling er i overensstemmelse med EU`s General Data Protection Regulation og dansk persondatalovgivning.

A. Indsamling af persondata

MMH beder medlemmer af foreningen om de persondata, der er nødvendige for foreningens daglige drift. Medlemmers aflevering af disse persondata betragtes som samtykke til behandling af persondata i.h.t. nedenstående.

B. Persondata for medlemmer

Personnavne – Fysiske adresser – E-mail adresser – Telefonnumre.

C. Opbevaring og videregivelse af persondata

De under B indsamlede persondata beror hos bestyrelsens formand og kassere, og videregives til bestyrelsens øvrige medlemmer, suppleanter og revisor ved behov herfor, samt til andre, hvor dette er nødvendigt for foreningens drift

D. Kendskab til persondata udover de under B anførte datatyper

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor kan få kendskab til yderligere personrelaterede data, som måtte blive oplyst for MMH f.eks. i forbindelse med kommunal sagsbehandling, ejendomskøb, dispensationsansøgninger og lignende. sådanne data bringes alene til bestyrelsens kendskab g vidergives ikke til andre. Sådanne data opbevares ikke i et systematisk register, men indgår i foreningens arkiv.

E. Offentliggørelse af persondata 

Data som nævnt under B om medlemmernes navne, adresser og andre kontaktdata kan fremgå af referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder samt i medlemsbreve fra foreningen. Medlemmernes telefonnumre og e-mailadresser offentliggøres ikke af hensyn til at beskytte medlemmerne mod uønskede henvendelser. Persondata af følsom eller rent privat karakter, som måtte komme til bestyrelsens kendskab, omtales ikke i de referater, som bestyrelsen offentliggør for medlemmer og andre.

F. Sletning af persondata

De under B nævnte persondata, slettes når medlemmet ikke længere er medlem af MMH.

G. Dataansvarlig

MMH’s formand og bestyrelse er ansvarlig for foreningens behandling af persondata.

H. Kontrol

I forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet kontrollere revisor at denne dataforskrift overholdes.

Denne dataforskrift tilkendegives for MMH’s medlemmer og er godkendt på bestyrelsesmøde 24-01-2019.

Bestyrelsesformand for Mænds Mødesteder Haslev.

Torben Kasholm