11.05.2022 Musicaloplevelse

Kæmpe musical-brag med de største danske hits fra 80’erne!

Der bliver magi i luften, når musicalen vender tilbage i en helt ny opsætning med et nyt cast, scenografi og endnu flere 80’er hits! Det blir’ det dejligste forår i 100 år!

Med et super soundtrack fortæller ELSK MIG I NAT en enkel og gribende historie om en række mennesker, der bliver mindet om de drømme, de engang turde have, det liv der dengang var muligt – og om den kærlighed de måske kan få lov at opleve igen.

Kæmpe musical-brag med de største danske hits fra 80’erne!

Der bliver magi i luften, når musicalen vender tilbage i en helt ny opsætning med et nyt cast, scenografi og endnu flere 80’er hits! Det blir’ det dejligste forår i 100 år!

Med et super soundtrack fortæller ELSK MIG I NAT en enkel og gribende historie om en række mennesker, der bliver mindet om de drømme, de engang turde have, det liv der dengang var muligt – og om den kærlighed de måske kan få lov at opleve igen.

Hvad :

”Elsk mig i nat”

 

Hvornår :

Onsdag, den 11. maj 2022, kl. 20.00

 

Hvor :

Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100, ved rundkørslen

 

Hvordan :

Fælleskørsel fra Spisestedet i Grindsted, Vestergade 8, 7200 Grindsted.

Mogens, Allan, Erik, Poul & Villy kører.

 

Inden afgang er der fællesspisning hos ”Spisestedet”, Vestergade 8, 7200 Grindsted, hvor vi mødes kl. 16.45 skarp.

Menuen er Wienerschnitzel med tilbehør og til dessert serveres der Citronfromage.

 

Alt dette til en pris af kun 0,00 kr. for medlemmer af Mænds Mødesteder i Grindsted

 

Parkeringsforslag, Vejle Kommunes administrationsbygning, Skolegade 1, 7100 Vejle

26.04.2022 Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Mænds Mødesteder i Grindsted, Billund Kommune, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,

mandag den 25. april 2022, kl. 12.00

PROGRAM

Dagsorden ifølge vedtægterne og aftale af 14.03.2022:

 

1.           Valg af dirigent

Allan tilbød sig rollen som dirigent.

 

2.           Valg af referent

Tilhørerne foreslog vor sekretær Allan, som påtog sig rollen som referent.

 

3.           Valg af 2 stemmetællere

Erik og Henning E. blev foreslået og enstemmigt valgt som stemmetællere.

 

4.           Revideret regnskab for 2021forelægges til godkendelse

Olaf præsenterede det af bestyrelsen godkendte og underskrevne regnskab for 2021, der udviste en balance på 47.988,58 kr. En enig generalforsamling godkendte det fremlagte regnskab uden bemærkninger.

 

5.           Forslag til budget 2022 for indeværende år

Bestyrelsen havde foreslået, at vi forsigtigt tog udgangspunkt i den økonomiske situation som var kendt ved årsskiftet 2021/2022, hvilket svarer til 47.988,58 kr. Budgettet vil selvfølgelig blive påvirket af alle de arrangementer der skal afvikles i 2022 på grund af Coronaen i de foregående år.

 

6.           Eventuelt. 

–         Husk vores arrangement ”Elsk mig i nat” i Vejle, den 11. maj 2022, kl. 20.00. Mødested og fælleskørsel meddeles hurtigst muligt. Henning E. finder et egnet sted i Grindsted hvor vi kan nyde vores aftensmad.

 

–         Poul orienterede om et fælles gratis arrangement i Middelfart for alle Mænds Mødesteder i Danmark, tirsdag den 21. juni 2022 i perioden 09.30 – 22.00. Når endeligt program for dagen foreligger, meldes der ud vedrørende deltagelse m.v.

PS. Der er ophængt en lille seddel med angivelse af tid og sted i vores nye meddelelsesskab, som Villy har så venligt har fremstillet og ophængt. Den midlertidige kode på låsen er ”000”

 

–         Poul udarbejder ny ”forplejningsliste” gældende for et år. Listen ophænges i vores meddelsesskab og det er op til den enkelte at finde en afløser såfremt der er behov herfor.

 

 

….Referent Allan

25.04.2022 Ekstraordinær generalforsamling

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Mænds
Mødesteder i Grindsted, Billund Kommune,
Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,
mandag den 25. april 2022, kl. 12.00

PROGRAM

Dagsorden ifølge vedtægterne og aftale af 14.03.2022:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Revideret regnskab for 2021forelægges til godkendelse
5. Forslag til budget 2022 for indeværende år
6. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes bindende beslutninger)

….bestyrelsen