25.04.2022 Ekstraordinær generalforsamling

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Mænds
Mødesteder i Grindsted, Billund Kommune,
Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,
mandag den 25. april 2022, kl. 12.00

PROGRAM

Dagsorden ifølge vedtægterne og aftale af 14.03.2022:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Revideret regnskab for 2021forelægges til godkendelse
5. Forslag til budget 2022 for indeværende år
6. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes bindende beslutninger)

….bestyrelsen