26.04.2022 Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Mænds Mødesteder i Grindsted, Billund Kommune, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted,

mandag den 25. april 2022, kl. 12.00

PROGRAM

Dagsorden ifølge vedtægterne og aftale af 14.03.2022:

 

1.           Valg af dirigent

Allan tilbød sig rollen som dirigent.

 

2.           Valg af referent

Tilhørerne foreslog vor sekretær Allan, som påtog sig rollen som referent.

 

3.           Valg af 2 stemmetællere

Erik og Henning E. blev foreslået og enstemmigt valgt som stemmetællere.

 

4.           Revideret regnskab for 2021forelægges til godkendelse

Olaf præsenterede det af bestyrelsen godkendte og underskrevne regnskab for 2021, der udviste en balance på 47.988,58 kr. En enig generalforsamling godkendte det fremlagte regnskab uden bemærkninger.

 

5.           Forslag til budget 2022 for indeværende år

Bestyrelsen havde foreslået, at vi forsigtigt tog udgangspunkt i den økonomiske situation som var kendt ved årsskiftet 2021/2022, hvilket svarer til 47.988,58 kr. Budgettet vil selvfølgelig blive påvirket af alle de arrangementer der skal afvikles i 2022 på grund af Coronaen i de foregående år.

 

6.           Eventuelt. 

–         Husk vores arrangement ”Elsk mig i nat” i Vejle, den 11. maj 2022, kl. 20.00. Mødested og fælleskørsel meddeles hurtigst muligt. Henning E. finder et egnet sted i Grindsted hvor vi kan nyde vores aftensmad.

 

–         Poul orienterede om et fælles gratis arrangement i Middelfart for alle Mænds Mødesteder i Danmark, tirsdag den 21. juni 2022 i perioden 09.30 – 22.00. Når endeligt program for dagen foreligger, meldes der ud vedrørende deltagelse m.v.

PS. Der er ophængt en lille seddel med angivelse af tid og sted i vores nye meddelelsesskab, som Villy har så venligt har fremstillet og ophængt. Den midlertidige kode på låsen er ”000”

 

–         Poul udarbejder ny ”forplejningsliste” gældende for et år. Listen ophænges i vores meddelsesskab og det er op til den enkelte at finde en afløser såfremt der er behov herfor.

 

 

….Referent Allan