Rettelsetil referat fra MM-Grindsted, den 14.03.2022

Kære MM-venner.

Der er beklageligvis indsneget sig en fejl i det fremsendte referat fra vores generalforsamling, mandag den 14. marts 2022.
Det drejer sig om sammensætningen af den nye bestyrelse for 2022.
Valgt som 2. suppleant i bestyrelsen er  Mogens Broch og ikke Preben Bjørn som angivet.
Preben Bjørn er valgt som 2.revisorsuppleant.
Jeg sender en tak til Jørgen Jørgensens falkeblik som opdagede fejlen, tak for det Jørgen.
Jeg vil efterfølgende tilrette original referatet og hjemmeside opslaget.
Med beklagelse, venlig hilsen og god weekend til jer alle-
Allan Olesen, sekretær.