Aktiviteter

Kommet godt i gang igen.

Mænds Mødesteder Stakroge har også været noget berørt af den almindelige nedlukning. Stakroge er en lille forening, hvor vi er 8 -10 mænd. Der har været lavt blus og vi har haft nogle udeaktiviteter. Vort værksted har været åbent hele tiden, hvor 3 – 4 mænd har været i gang. Vi mødes onsdag til værksted …

Hygge edb

Tirsdag - kl. 19:00 i Fotoklubben