Info

INDMELDELSE OG KONTINGENTBETALING

Indmeldelse og kontingentbetaling kan fortages ved at overføre det aftalte kontingent for 2019 på kr. 200,- til foreningens bank, Arbejdernes Landsbank, Gammel Kongevej 51, 1610 København V, på følgende konto: 5337-0000241865 (husk at skrive for- og efternavn på indbetalingen) – eller betale kontant til kasserer eller formand på førstkommende møde man deltager i.
Støttebeløb modtages gerne på samme konto.
Indmeldelsesblanket finder du ved at trykke på dette link: Indmeldelsesblanket pr. februar 2019

HVAD LAVER VI? HER SER DU EN DEL AF DE MØDER OG AKTIVITETER VI HAR HAFT I 2018

Foto hold
Fotoholdet mødes typisk en gang om måneden i Medborgercenteret Nordens Plads til fotoredigeringsmøde.
Her vælger vi bedste foto fra månedens tema, som vælges af forrige måneds vinder. Kriterier i bedømmelsen er: Foto skal efterleve månedens emne, både hvad angår motiv, belysning, komposition og skarphed.
Fotogruppen arrangerer også eksterne fotosessions, f.eks. Foto i Døves Kirke, Foto i bevægelse og Foto under Copenhagen Light Festival.
Alle kan deltage og der er ingen krav til fotoudstyr, gruppen anvendes alt fra avancerede spejlrefleks kameraer over kompakte kameraer til smartphones. Vi hjælper hinanden med redigering af foto.

Madlavning tirsdag hver 14. dag
Undervisning i madlavning i et skolekøkken på en skole i kommunen. YouTube-indslag om madholdet kan ses her.

 

 

Samtalegruppe
Man(d) mødes i en mindre gruppe, der tales til tider om bestemte emner, og andre gange går det over i en mere løs god snak.

 

Løbende foredragsaftener
Her har egne medlemmer og eksterne foredragsholdere underholdt med mange spændende foredrag. Foredragene har været alt fra realitetsteorier, hjernegymnastik, private eksotiske rejser, befrielsen, vores skavanker, til 1somhed/2somhed og meget mere.

 

IT-anvendelse
Flere af vore medlemmer er lidt usikre med E-mail, Facebook og andre IT-medier, og der tages enkelte emner op løbende og sammen gennemgås principper, log-in, opsætning og anvendelse.

 

Kulturhold
Holdet tager til forskellige kulturoplevelser som ”Onsdagskoncerter” og museumsbesøg, bl.a. politimuseet og Dieselhouse. Vi har haft en lille intimkoncert om Bob Dylan.

 

 

Ekskursionsgruppe
Der har været tilrettelagt turer til interessante steder, bl.a. Stevnsfortet, en tur til Hveen, og til tider en fisketur.

 

 

 

Onsdagsmøderne
Her er der altid en god og hyggelig stemning. Det er ikke altid der er det helt vilde på programmet, men, der er altid kaffe på kanden.

 

 

Motion
Vi har dyrket forskellige former for motion, bl.a. trænet til, og deltaget ved, Royal Run, vi har haft, og har, et helt unikt sammenarbejde med sundhedscentret om motion på programmet.

 

DIVERSE FORMALIA OG SKEMAER

Vedtægter tryk her: 2019 MM Frederiksberg Gældende vedtægter pr. 21. marts 2018.

Privatlivspolitik tryk her: 2019 Privatlivspolitik for Mænds Mødesteder Frederiksberg 23.08.18.

Indlæg til Månedsnyt tryk her: MM Skema til indlæg i nyhedsbrevet

Indlæg til Facebook og Hjemmeside tryk her: MM Skema til indlæg på facebook og hjemmeside