Info

HVAD LAVER VI? HER SER DU EN DEL AF DE MØDER OG AKTIVITETER VI HAR AFHOLDT

Kortklub
I kortklubben mødes vi hver mandag. Der spilles Whist, ved grandmeldinger spilles der med esmakker og trumf.

 

 

Foto hold
Fotoholdet mødes typisk en gang om måneden i Medborgercenteret Nordens Plads til fotoredigeringsmøde. Vi har fotokonkurrencer og bedømmer hinandens billeder.

 

 

Madlavning tirsdag i ulige uger
Vi laver mad i fællesskab i et skolekøkken i kommunen, hvor mændene på skift vælger menu og køber ind dertil. YouTube-indslag om madholdet kan ses her.

 

 

Foredragsaftener
Her har egne medlemmer og eksterne foredragsholdere underholdt med mange spændende foredrag. Foredragene har været alt fra realitetsteorier, hjernegymnastik, private eksotiske rejser, befrielsen, vores skavanker, til 1somhed/2somhed og meget mere.

 

Kulturhold
Holdet tager til forskellige kulturoplevelser som ”Onsdagskoncerter” og museumsbesøg, bl.a. politimuseet og Dieselhouse. Vi har haft en lille intimkoncert om Bob Dylan.

 

 

Ekskursionsgruppe
Der har været tilrettelagt turer til interessante steder, bl.a. Stevnsfortet, Hveen, Møn, Aarhus, Bornholm og til tider en fisketur.

 

 

Onsdagsmøderne
Her er der altid en god og hyggelig stemning. Det er ikke altid der er det helt vilde på programmet, men, der er altid kaffe på kanden.

 

 

Motion
Vi har dyrket forskellige former for motion, har bl.a. trænet til, og deltaget ved, Royal Run, vi har haft, og har, et helt unikt sammenarbejde med sundhedscentret om motion på programmet.

 

INDMELDELSE OG KONTINGENTBETALING

Indmeldelse og kontingentbetaling kan fortages ved at overføre det aftalte kontingent for 2022 på kr. 300,- til foreningens bank, Arbejdernes Landsbank, Gammel Kongevej 51, 1610 København V, på følgende konto: 5337-0000241865 (husk at skrive for- og efternavn på indbetalingen) – eller betale kontant til kasserer eller formand på førstkommende møde man deltager i.
Støttebeløb modtages gerne på samme konto.
Indmeldelsesblanket finder du ved at trykke på dette link: Indmeldelsesblanket rev. 01_dato 01_01_2022

DIVERSE FORMALIA

Vedtægter tryk her: 2019 MM Frederiksberg Gældende vedtægter pr. 21. marts 2018.

Privatlivspolitik tryk her: 2019 Privatlivspolitik for Mænds Mødesteder Frederiksberg 23.08.18.