Ugens hemmelige gæst den 24. november 2023

Ugens hemmelige gæst i dag var Anette Nielsen, leder af Frivilligcenter Hillerød.
Frivilligcenter Hillerød er et væksthus for frivilligt socialt engagement.

Som interesseorganisation understøtter og repræsenterer Frivilligcenter Hillerød de lokale frivillige sociale foreninger og fællesskaber.
Frivilligcentret fungerer som et naturligt bindeled medlemsforeningerne imellem samt mellem foreningslivet og kommunen og mellem foreninger og borgere, der enten ønsker at arbejde frivilligt eller at gøre brug af foreningernes tilbud om støtte og aktiviteter.

Anette anpriste pionerarbejdet i forbindelse med opstarten af ‘Mænds Mødesteder Hillerød’ og med ønsket om et frugtbart samarbejde, så ‘Mænds Mødesteder Hillerød’ bliver en integreret del af frivilligcenteret.