Spændende besøg i Beredskabsstyrelsens Museumsdepot i Esbønderup

‘Mænds Mødesteder Hillerød’ var 21. november 2023 på et spændende besøg i Beredskabsstyrelsens Museumsdepot i Esbønderup.
Besøget gav et interessant indblik i Beredskabsstyrelsens historie:

Beredskabsstyrelsen blev etableret i Danmark i 1938 under navnet Center for Civilforsvar (CCC). Formålet med etableringen var at styrke landets evne til at beskytte civilbefolkningen mod farer og ulykker. CCC blev først og fremmest oprettet i lyset af den stigende spænding i Europa op til Anden Verdenskrig og den deraf følgende frygt for luftangreb.

Under Anden Verdenskrig blev CCC’s opgaver udvidet, og organisationen spillede en vigtig rolle i civilbefolkningens beskyttelse mod luftbombardementer og andre farer. Efter krigen blev CCC fortsat brugt til at sikre civilbeskyttelse, herunder at håndtere farlige stoffer og beskytte mod atomvåben.

I løbet af 1960’erne og 1970’erne blev CCC omdøbt flere gange og udviklede sig til sin nuværende form som Beredskabsstyrelsen. Den fik en mere bredspektret rolle med ansvar for at håndtere alle former for ulykker og katastrofer, herunder brande, oversvømmelser, kemiske udslip og naturkatastrofer.

Op igennem 1980’erne og 1990’erne blev Beredskabsstyrelsen moderniseret og udvidet. Styrelsen oprettede flere regionale centre rundt om i landet, hvilket gav den større nærhed til borgerne og bedre muligheder for at koordinere indsatsen ved større ulykker eller katastrofer.

I det 21. århundrede har Beredskabsstyrelsen fortsat sin udvikling og tilpasning til nye trusler og udfordringer. Styrelsen indgår i både national og international krisehåndtering og er blevet en central aktør i beredskabsarbejdet både i Danmark og globalt.

Beredskabsstyrelsen har et bredt spektrum af opgaver og har ansvar for at uddanne og træne beredskabspersonel, udarbejde beredskabsplaner, håndtere kemiske og farlige stoffer, indsatser ved større ulykker og katastrofer samt yde støtte til internationale indsatsstyrker. Styrelsen samarbejder tæt med andre aktører i beredskabet, herunder politiet, forsvaret og sundhedssektoren, for at sikre en effektiv og koordineret indsats i krisesituationer.