Info

På siden her vil du kunne finde en uddybning af de aktiviteter, som Mænds Mødesteder De Fynske Alper får som faste aktiviteter. Aktiviteterne kan spænde vidt og bestemmes ud fra medlemmernes interesser og ønsker.

Nogle Mænds Mødesteder har ikke faste aktiviteter, da aktiviteterne aftales fra gang til gang. Har du ønsker til en aktivitet, som du godt kunne tænke dig at være med til at starte, kan du altid tage kontakt til mødestedet og høre, om de kunne være interesserede i at starte det op.

De Fynske Alper har møde hver uge på mandage kl 9-12; det er tanken at vi senere også vil have aftenmøder (se mere i kalenderen her).

Følgende aktiviteter vil blive udviklet hvis der er tilstrækkelig interesse:
indretning af møderum X-huset, indretning af værksteder og lagerplads, Værkstedsarbejder, Livshistorier, Broby Lokalhistorier, Billard, pilespil og f.eks. kortspil, Mandskor, Sundheds/sygdoms-selvhjælpsgruppe, Socialgruppe/Besøgsgruppe for udsatte vagelige, IT/PC læring, Madlavning, Petanque/Bull, Arkæologi, Naturgruppe, Historiske indretninger, Hundelufterne, Veteranbiler og auto rep, Lystfiskeri/Jagt.

Flere aktivitetssggrupper er allerede i gang:

Møderummet – vi er i gang med at male vægge og opbygge køkken

Værkstedsrummene – gruppen af værkstedsinteresserede er i gang med indretning af træ- og metalværkstederne samt lagerrum til materialer og halvfabrikata.

Arkæologigruppen – gruppen mødes om torsdagen, og arbejder i øjeblikket på, at udvælge områder der skal søges på.

De Fynske Alper har også fået gang i aktivitetsgruppen: Hundelufterne i Nr. Broby der mødes dagligt, så flere er velkomne til at slutte sig til!