Privatlivspolitik

Privatlivspolitik 1. oktober 2018

Mænds Mødesteder, Ringsted’s dataansvar Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige Mænds Mødesteder, Ringsted, er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Per Sunke Adresse: Toften 3, Benløse, 4100 Ringsted CVR: 38481622 Telefonnr.: 25564780 Mail: mmringsted@gmail.com Website: www.mmdanmark.dk/ringsted