Indkalder hermed til stiftende generalforsamling

Mænds Mødesteder Korsør indkalder hermed til stiftende generalforsamling torsdag d. 11.01.2018 kl. 10.00 på Korsør Kulturhus.

Sæt derfor gerne kryds i kalender allerede nu!

Generalforsamling d. 11.01.2018 kl. 10.00 på Korsør Kulturhus.

Mænds Mødesteder Korsør indkalder hermed til stiftende generalforsamling med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemme tæller

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

Fastlæggelse og godkendelse af vedtægter

Indkommende forslag fra Initiativgruppen

Øvrig indkommende forslag

Kort orientering fra Gorm Rabølle Knudsen

Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger