Nyt fra bestyrelsen

Ferien er overstået for de fleste og vi tager hul på vores aktiviteter. Hermed følger kalender for august.

Flere har gerne villet kende datoen for specielle aktiviteter. Det vil fremgå af referatet af et møde bestyrelsen afholdt onsdag d. 2. august for at planlægge arrangementet onsdag d. 9. omkring Marchen Mod Ensomhed. Resten af kalenderen arbejdes der videre på når bestyrelsen mødes igen d. 15. Visse arrangementer kræver lidt planlægning og da der ofte er flere parter involveret kan der ske ændringer undervejs. Vi håber at kalenderen for september og oktober vil være klar efter den 15.

Peter har inviteret os til kaffe i Lysemosen forbindelse med besøget på Brorfelde. Han har fødselsdag den dag. Det kunne være hyggeligt, men tidsmæssigt er det svært at få til at passe sammen da rundvisningen er planlagt at starte kl. 14 og vil vare et par timer. Selv om vi fik flyttet det lidt vil det være svært at få til at passe sammen.

Mænds Mødesteder Holbæk har påtaget sig opgaven med at lave mad til Patrick, som går Danmark rundt i kampen mod ensomhed. Det sker i samarbejde med Holbæk kommune. Kommunen er vært og der er reserveret billetter til nogle af vores sociale organisationer. Der er billetter til de frivillige hjælpere fra Mænds Mødesteder. Der vil også være billetter at få på Holbæk Biblioteket.

Vi har nu fået samlet et hold hjælpere til at klare indkøb, grille, servere, rydde af, vaske op, sætte på plads mm. Tak for at man vil hjælpe. Det sætter vi stor pris på.

Der skal sættes borde og stole op på kystliv onsdag eftermiddag. Vi håber at det leveres så nogle af dem, der dukker op onsdag til kaffe og snak, vil hjælpe os med at slå borde op og placere stolene.

Kurt H. s frue har lovet at bage en bradepandekage, som skal spises til kaffen efter spisningen. Da der vil skulle bespises omkring 60 mennesker, kunne vi godt bruge to bradepandekager mere til kaffen. Hvem kan hjælpe os med det?

Torsdag morgen serveres der morgenkaffe kl. 7.30 for dem, der vil gå med Patrick. Det sker ved det gamle Rådhus på Jernbanevej, i Bysøparken. Det er meningen at man går kl. 8.00. Turen går mod Frederikssund.

Nogle friske mænd har meldt sig til at gå med og alle, der har lyst, kan gå med, så langt man har lyst.

Der er også et hold til oprydning på stedet.

Vil du gerne med, så vil vi gerne vide det. Så kan vi evt. aftale at hente dig/jer, når du/i skal hjem igen.

Nærmere omkring tilmelding mm til besøget på Brorfelde vil følge.