Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

onsdag d. 9.-6. kl. 14.00

Fritidscenteret Dragebakken, Mellemvang 27, 4300 Holbæk.

————————————————————————————————————

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af stemmetæller

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

5) Revideret regnskab forelægges til godkendelse

6) Forslag til budget for indeværende år

7) Fastsættelse af kontingent for næste år

8) Indkomne forslag

9) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

10) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

11) Eventuelt. Her kan der ikke træffes bindende beslutninger

Revideret regnskab og indkomne forslag kan læses på hjemmesiden

https://www.mmdanmark.dk/holbaek/forside/  fra 5. juni 2021