Foreløbig aktivitetsplan 1. kvartal 2023. Revideret 15. januar

Januar Februar Marts
S 1 Nytårsdag   O 1 Gåtur Skarresø   O 1 Søfartsmuseet og Naverhulen Helsingør  
M 2 Møde 1 T 2     T 2    
T 3     F 3 Møde, Værftet   F 3 Møde, Værftet  
O 4 Verner fortæller om Ubåde, Værftet   L 4     L 4    
T 5     S 5     S 5    
F 6 Møde, Værftet   M 6 Foredrag om demens Christina Hvass, Værftet 6 M 6 Møde Medlem fortæller, Værftet 10
L 7     T 7     T 7    
S 8     O 8 1. hjælp og hjertestarter, Værftet   O 8 Kalundborg Middelalderby Kim  
M 9 Møde, Værftet 2 T 9     T 9    
T 10     F 10 Møde, Værftet   F 10 Møde. Værftet  
O 11 Anders fortæller, Værftet   L 11     L 11    
T 12     S 12     S 12    
F 13 Børns Voksenvenner, Værftet   M 13 Brætspil, gåtur fra Værftet 7 M 13 Møde, Værftet 11
L 14     T 14     T 14    
S 15     O 15 Møde på Værftet for dem der ikke har ferie   O 15 FORS Genbrugsplads Ivan  
M 16 Møde – gåtur fra Værftet 3 T 16     T 16    
T 17     F 17 Møde, Værftet   F 17 Møde, Værftet  
O 18  Åbent for forslag   L 18     L 18    
T 19     S 19     S 19    
F 20 Møde, Værftet   M 20 Åbent for indlæg. Værftet 8 M 20 Medlem fortæller, Værftet 12
L 21     T 21     T 21    
S 22     O 22 Claus og familie, Værftet   O 22 Gåtur. Mødested følger.  
M 23 Peter fortæller Værftet 4 T 23     T 23    
T 24     F 24 Møde, Værftet   F 24 Møde, Værftet  
O 25 IT for gamle mænd Værftet   L 25     L 25    
T 26     S 26     S 26    
F 27 Pension Danmark Værftet   M 27 Bowls, Stenhusbakken 9 M 27 Bowls/Curling Stenhusbakken 13
L 28     T 28     T 28    
S 29             O 29 Mad i bålhytte i HGL  
M 30 Bowls, Stenhusbakken 5
 
      T 30    
T 31             F 31 Møde, HGL  

 Foreløbig aktivitetsplan 1. kvartal 2023. Ændringer vil kunne forekomme.

Mødetidspunkter: Vi mødes på Værftet. Mandage åbent fra kl. 13. Evt. foredrag el lign. fra kl. 14-16.

Onsdage 14-16. Ved arrangementer ud af huset får du besked pr. mail vedr. mødested og tid. Fredag mødes vi 10-12.