Cykelprojekt som aktivitet i Mænds Mødesteder Hillerød

Pilotprojektet ”Cykelindsats for fordrevne ukrainere i Hillerød” er nu organisatorisk underlagt ‘Mænds Mødesteder Hillerød’ som en ny fast aktivitet, hvor flygtninge eller andre med særligt behov kan komme i betragtning til at modtage en brugt, men istandsat og lovlig cykel.
Erhvervsliv samt private institutioner og borgere i Hillerød inddrages efter behov.

Aktiviteten indgår i ‘Repair Cafe Hillerød’, hvor formålet er at fixe gamle ting med henblik på at give dem længere levetid.
Aktiviteten går fint i tråd med et politisk signal og opbakning til landets Repair Cafe’er med en mindre økonomisk pulje, som skal gå til at støtte den cirkulære økonomi og lave en handlingsplan, der skal fremme reparationer af forskellige genstande og give nemmere adgang til reservedele.


Værkstedsfaciliteter i cykelprojektet