Generalforsamling 2023 afholdt

23 medlemmer deltog i Mænds Mødesteders Generalforsamling onsdag 19. april 2023 i Haslev Biblioteks mødesal Novellen.

Der blev vedtaget en ændring til foreningens vedtægter så der nu skal vælges 5 personer til bestyrelsen samt 2 personer som suppleanter.

På det efterfølgende konstituerende møde genvalgtes Jørgen Holm Jensen som formand. Bestyrelsen ser nu sådan ud:

  • Formand: Jørgen Holm Jensen
  • kasserer: Olav Egelund
  • sekretær: Henrik Suadicani
  • medlem: Hassan Jerichau Clausen
  • medlem: René Aarestrup Michaelsen
  • suppleant: Finn Dahl Poulsen
  • suppleant: Ole Ørskov Nielsen