Bustur til Fehmern-projektet, 27. april 2023

Invitation bussen

Bestyrelsen har besluttet, at vi vil arrangere en udflugt.

Vores medlemmer tilbydes her en ekstra

mulighed for samvær og oplevelser

Vi har derfor lejet en bus, som vil fragte os til Rødby, hvor vi skal se Fehmern Udstillingscenter

På restaurant Landsbyen Våbensted får vi serveret frokostbuffet incl. drikkelse

Efter frokosten kører vi måske over den gamle Storstrømsbro til

Besøgscenter Storstrømsbroen

Herfra går hjemturen forbi Udby Kro, hvor vi trakteres med kaffe og lagkage

Mødested: Houmannsvej 3

Afgangstidspunkt: torsdag, 27. april 2023 kl. 9

Hjemkomst: ca. kl. 17

Pris, egenbetaling: kr. 100 (bindende)

Sidste frist for tilmelding er 11. april 2023

Man er tilmeldt når beløbet kr. 100 er gået ind på

konto 6070 – 224102 (husk at anføre navn)