Seks elefanter og en mastekran – Ludvigs rapport

Husk at melde jer til, hvis I vil med på Rådhuset på tirsdag fra klokken 14-16!
Egentlig skulle turen have været en cykeltur til “Nordfronten” efter at vi havde gennem cyklet hele “Vestfronten”, men pludselig opstod muligheden for at komme i Mastekranen på Nyholm, efter at kranen har gennemgået en større renovering og været lukket for besøg gennem næsten et halvt år. Sammen med en gunstig vejrudsigt så slog jeg til og lavede en ændring til programmet.Vi mødtes ved indgangen til Nyholm, og efter at have set marinestationens flagbastion samt mindestenen for faldne 1940-45, gik vi langs de gamle bindingsværkshuse ( ca. 1727) de såkaldte “Takkelads-huse”. De, der var mødt ind i god tid, nåede også at se og høre Søværnets Tamburkorps, der var ude på en øve-runde i det gode vejr.Herfra forbi stop-bommen fra det tidligere værftsområde med 3 og en halv bedding og over til Mastekranen. Områdets historik blev gennemgået på 1.etage hvor et stort 3 dim. Kort (Anno 1960) som gav et godt overblik over hele “Holmens område” medens det endnu var en flådestation og en stor arbejdsplads. Gruppen på 7 “elefanter” arbejdede sig langsomt op gennem kranen og endte til sidst på den åbne repos under tagkonstruktionen på husets top. Undervejs væltede en enkelt figur – en premierløjtnant – men vi fik gjort skaden god igen og pudset uniformen lidt af ved samme lejlighed. Mætte af det imponerende udsyn trak elefanterne sig tilbage og lagde vejen forbi Sixtus Vold, hvor “Rigets Flag” står. Billede blev taget på stedet, der kaldes “Elefanten” , navngivet efter det udrangerede linieskib, der blev sænket for at danne fundament for kaj området på stedet. Rundtur på volden efterfulgt af frokost ved den sømilitære sejlklub nær det gamle KFUM-orlogshjem. Et træhus, der i dag går under navnet “Bræddehytten”.Efter spisning af de af Klaus velsmurte sandwich drog man nu på cyklerne i retning af “Christianitternes ydervold”, hvor man gjorde ophold på 2. Redan, hvor et mere kedeligt kapitel i Danmarkshistorien udspandt sig efter 2. Verdenskrig, nemlig henrettelserne der fulgte med retsopgøret i perioden 1946-48. Videre med cykler ind over det centrale Christiania, hvorefter vi afsluttede dagen med et kort stop ved “papirøen”, hvorfra der var fin udsigt til Arsenalet og den gamle hovedindgang til Holmen. Dette var turens hovedtræk og efter små 4 timers samvær drog elefanterne hver til sit.Med vanligt trut. Ludvig