Vores første år.

Aktive Mænds Mødesteder – Fra ingenting til alting

Vi har nu rundet første år for den nye aktivitet i X-huset: ”Foreningen Mænds Mødesteder, Faaborg-Midtfyns Kommune” hvor vi i årets løb er kommet op på over 30 medlemmer.

Af Bjarne F Knudsen
Vi startede fra ingenting; men i løbet af få måneder fik vi forvandlet det gamle lærerværelse, som lignede et ”væltet lokum”, til det herlige mødelokale med Dan Hansen’s flotte fresco-secco – vægmaleri.

Begyndelsen
Fra starten var indretning af et værksted til træ og metalarbejder højest prioriteret; men det trak i langdrag og midtvejs så det nedslående ud. Men selv det fik vi stort set bragt i orden inden første år var rundet. Således at der nu er et fint værksted med en Multimaskine af bedste kvalitet til savning, fræsning, høvling etc. samt et velassorteret inventar af de gængse remedier.

Livshistorier
Det har været utroligt spændende at høre medlemmer berette om, hvad de har foretaget i deres liv. Det har været livshistorier af korte (10 minutter) eller længere varighed (1 time) og de har demonstreret en utrolig forskellighed i, hvad vi virker med og har virket med.

Mænds sundhed
Noget vi har arbejdet intenst med i samarbejde med kommunens ”mobile sundhedscenter” er emner omkring de særlige sundheds og sygdoms situationer, vi mænd havner i. For i modsætning til de fleste kvinder er mænd ret dårlige til at tale sammen om deres egne problemer. Så det gør vi hos os i vores ”Livskvalitets-selvhjælpsemner” – og med den nye sundhedsreform vil vi gøre vores kompetencer endnu mere tydelige.

Søg og du skal finde
Vi har nu udstyr metaldetektor af fineste kvalitet til at gå på jagt efter arkæologiske fund. Vi har øvet os der, hvor Brangstrup fundene blev gjort, og hvor man fandt 1,7kg guld. Vi har planer om at gå på jagt i områderne hvor der er gjort fund af edsringe og lignende. Lykken venter i en plovfure nær ved os!

Sport og spil
Vi er godt i gang med spil af forskellig art. Bordtennis og dartspil samt inden længe også billard og bobspil. Det er også planen at få gang i kortspil og andre spil.

Hvordan synes vi selv, at det går?
Vi har netop foretaget en ”selvransagelse” om, hvad medlemmerne har syntes om det første år. Der var over hele linjen en begejstret positiv oplevelse af det første års erfaringer. Det lover godt for fremtiden! Men selvom vi har 15 forskellige aktivitetsemner, vi tester af nu, er det langt fra stationært. Det er en dynamisk proces, hvor der er plads til nye aktiviteter og ting, der ikke fungerede, lukkes ned.
SÅ KOM OG VÆR MED!

2